kniha

Z Vysočiny umění : 2020

publikace E-shopu OGV

Vydává Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě za finanční podpory Kraje Vysočina a Ministerstva kultury ČR.

Náklad: 400 ks

Sborník (z) Vysočiny umění je souborem příspěvků týkajících se umění (nejen) na Vysočině. Tematicky se neomezuje pouze na umění výtvarné. Reflektuje umělecké dění obecně, tedy i divadlo, hudbu, literaturu či poezii. Zvláštní pozornost je věnována problematice prezentace umění, postavení umělce a role umění v dnešní společnosti.

ISBN 978-80-86250-45-8

cena Kč 120,-

ks

Zpět na výpis publikací