Knihovna Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě je volně přístupná veřejnosti a je zaměřena na odbornou literaturu z výtvarného umění. V současné době obsahuje více než 3 700 monografií, přes 3500 katalogů výstav a také časopisy o umění a kultuře (například Dílo, Hollar, Tvar, Umění, Volné směry, Výtvarné umění apod.). V roce 2005 byla knihovna přestěhována do nových prostor, kde je zájemcům k dispozici internet a tiché, klidné prostředí, vhodné pro nerušené studium (knihovna je prezenční, nepůjčuje materiály domů).

Knihovna obsahuje literaturu z těchto oborů:

  • architektura

  • fotografie

  • grafika

  • kresba

  • lidové umění

  • malířství

  • sochařství

  • užité umění

Kromě monografií, encyklopedií a různých odborných slovníků k jednotlivým oborům jsou návštěvníkům k dispozici nejnovější čísla časopisů Art + antiques, Umění, Prostor Zlín a ročenka trhu s uměním Art+.

 

On-line katalog knihovny zde

Knihovna sídlí v Komenského ulici č. 10 v 1. patře. Případné dotazy lze zasílat e-mailem na adresu: knihovna@ogv.cz.