ogv.cz  
 

Dokumenty

Josef Bulant
Výstavu uspořádala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
8. 11. 2013 - 9. 2. 2014 v prostorách OGV Masarykovo náměstí 24
Kurátor výstavy: Daniel Novák
Tisková zpráva k výstavě: |text v pdf|Josef Bulant - Obrazy, kresby, grafika
Katalog vydala a výstavu uspořádala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
24. 3. 1983 - 15. 5. 1983 v prostorách OGV Komenského 10
Grafická úprava katalogu: Zdeněk Bláha
Fotografie: Jan Černo
Úvodní text: Ctimír Linhart |text v pdf|
nestr., 24 stran, 14 čb. reprodukcí, seznam vystavených prací, soupis výstav


Josef Bulant - Obrazy, kresby, grafika
Katalog vydala a výstavu uspořádala Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
1. 11. 1973 - 15. 12. 1973
Grafická úprava katalogu a tiskovin výstavy: ak. mal. Josef Kos
Fotografie: František Dlouhý, Jan Černo
Úvodní text: Ctimír Linhart |text v pdf|
nestr., 16 stran, 12 čb. reprodukcí, seznam vystavených prací


Zamyšlené krajiny Josefa Bulanta
Studie Zuzany Ledererové v časopise Výtvarná kultura
Výtvarná kultura, 1988, č. 2.
text: Zuzana Ledererová |text v pdf|
Vzpomínky Josefa Bulanta - Malíře Vysočiny
nepublikovaná bakalářská práce Pavlíny Jiráskové
text: Pavlína Jirásková |text v pdf|

Novinové články z poslední doby
Jihlavské listy, text: Jiří Varhaník |text v pdf|, rozhovor s J.B.: |text v pdf|
Haló noviny, text: Jan Dočekal |text v pdf|

Jan Dočekal - Recenze, texty, rozhovory: 1995 - 2004
str. 128 - 129 - Tichá zákoutí (k výstavě Josefa Bulanta) |text v pdf|